• Topp Pro
  • Wireless

- Thiết kế chuyên nghiệp với các tính năng ưu việT. Đặc biệt với bộ xử lý âm thanh DAC của hãng
Woftson, USA cho âm thanh với chất lượng tốt nhất.
- Được thiết kế bởi Arirang - Hàn Quốc

Topp Pro TMW 9144R/T/P (UHF)
Model : TMW 9144R/T/P (UHF)
Series : TMW
Đánh giá:

• TMW 9144R
• TMW 9144T
• TMW 9144P


Giá bán: 0 VNĐ
RECEIVER (Rx) TMW 9144R
Reception Mode Multi Channel
Carrier Frequency UHF 470 – 900 MHz
Stability ±0.005% (-10º C / 50º C)
Modulation FM (F3E)
Max. Deviation ±40 / 55KHz
T.H.D. Distortion >0.8%
Dynamic Range >100dB
S/R Ratio >90dB
Frequency Response 50 Hz – 15KHz  ±3dB
Oscillation Mode PLL UHF Synthesized
Sensitivity - 100dBm / 30dB
Squelch Tone Key (Tone frequency 32.768 KHz) / External Control (-85 dBm / -100 dBm)
Audio Output 1, Unbalanced 0-500mV, 10kΩ Load / 2, XLR- Balanced 55mV 
Power Supply 12 VDC/500mA with AC/DC Adaptor

 

Handheld Microphone (Tx) TMW 9144T
Microphone Element Dynamic  (Condenser Optional)
Oscillation Mode PLL UHF Synthesized
Modulation FM (F3E)
Carrier Frequency UHF 470 – 900 MHz
Stability ± 0.005% (-10º C / 50º C)
Max. Deviation 40 KHz
Tone Frequency 30-33 KHz
Pre-emphasis 50µS
Output Power  5-50mV (Adjustable 3 Bands)
Frequency Response 50 Hz – 15KHz  ±3dB
Battery  AA Type x 2
Current Drain 100 mA
Battery Life 6 Hours Approx.

 

Body Pack Transmitter (Tx) ..TMW 9144P
Modulation FM (F3E)
Oscillation Mode PLL UHF Synthesized
Carrier Frequency UHF 470-900 MHz
Output Power  3-5-12dB (Adjustable 3 Bands)
Current Drain 100mA
Battery Life 6 Hours Approx.
Battery  AA Type x 2
Tone Frequency 30-34 KHz
Frequency Response 50 Hz - 15KHz (3dB)
Stability ±0.005% (-10-50)
Max. Deviation ± 40 KHz

 

Model Dimension (cm) Weight (kg)
TMW 9144LTHS 37.6 x 32.2 x 7.5 0.345
TMW 9144M 37.6 x 32.2 x 7.5 0.345
TMW 9144LTHSGT 37.6 x 32.2 x 7.5 0.345

 

Sản phẩm liên quan
Model : R1 / T2
0 VNĐ
Model : TMW102DR - VHF
0 VNĐ
Model : TMW101R - VHF
0 VNĐ
Model : TMW 9162M-RX (UHF)
0 VNĐ
Model : TMW 9161M-RX (UHF)
0 VNĐ
Model : TMW8000
0 VNĐ