• Topp Pro
  • Wireless

- Thiết kế chuyên nghiệp với các tính năng ưu việT. Đặc biệt với bộ xử lý âm thanh DAC của hãng
Woftson, USA cho âm thanh với chất lượng tốt nhất.
- Được thiết kế bởi Arirang - Hàn Quốc

Topp Pro TMW 9161M-RX (UHF)
Model : TMW 9161M-RX (UHF)
Series : TMW
Đánh giá:

• TMW 9161M-RX 
• TMW 9161M-TX


Giá bán: 0 VNĐ
RECEIVER (Rx) TMW 9161M-RX
Reception Mode Multi Channel (16)
Carrier Frequency UHF 798~827 MHz
Stability ± 0.005% / 25º C
Modulation FM (F3E)
Max. Deviation  300 mV at ±15 kHz
T.H.D. Distortion <1%
Dynamic Range >100 dB
S/R Ratio >90 dB
Frequency Response 50 Hz – 50kHz (±3 dB)
Oscillation Mode PLL UHF Synthesized
Sensitivity (-100 dbm/30 dB)
Squelch Tone Key (Tone frequency 32.768 KHz) External Control (-85 dBm / -100 dBm)
Audio Output 1, Unbalanced 0-500mV, 10kΩ Load 2, XLR- Balanced 55mV 
Power Supply DC 12 V~18 V/0.5 A with adaptor AC/DC

 

Handheld Microphone (Tx) TMW 9161M-TX
Microphone Element Dynamic
Oscillation Mode PLL UHF Synthesized
Modulation FM (F3E)
Carrier Frequency UHF 798~827 MHZ  
Stability ± 0.005% / 25º C
Max. Deviation 40 Khz
Tone Frequency 32.768 KHz
Pre-emphasis 50µS
Output Power  10 mw
Frequency Response 50 Hz~15 KHz(±3 dB)
Battery Type AA  × 2 pcs 
Current Drain <150 mA
Battery Life  6 hours Approx.

 

Model Dimension (cm) Weight (kg)
TMW 9161LTHS 37.6 x 32.2 x 7.5 0.33
TMW 9161M 37.6 x 32.2 x 7.5 0.33
TMW 9161LTHSGT 37 x 22.3 x 11 0.312

 

Sản phẩm liên quan
Model : R1 / T2
0 VNĐ
Model : TMW102DR - VHF
0 VNĐ
Model : TMW101R - VHF
0 VNĐ
Model : TMW 9162M-RX (UHF)
0 VNĐ
Model : TMW 9144R/T/P (UHF)
0 VNĐ
Model : TMW8000
0 VNĐ