• Topp Pro
  • Wireless

- Thiết kế chuyên nghiệp với các tính năng ưu việT. Đặc biệt với bộ xử lý âm thanh DAC của hãng
Woftson, USA cho âm thanh với chất lượng tốt nhất.
- Được thiết kế bởi Arirang - Hàn Quốc

Topp Pro TMW8000
Model : TMW8000
Series : TMW
Đánh giá:

- TMW8000 /TMW8000 LTHSGT

• TMW8000R
• TMW8000T
• TMW8000P


Giá bán: 0 VNĐ
RECEIVER (Rx) TMW8000R
Reception Mode Diversity 
Carrier Frequency UHF 780 - 960 MHz
Stability ± 0.005% / 25º C
Modulation FM (F3E)
Max. Deviation ±40 / 55KHz
T.H.D. Distortion < 0.6%
Dynamic Range > 110 dBm
S/R Ratio >100 @ ±15KHz deviation
Frequency Response 50Hz – 15KHz ±3dB
Oscillation Mode Quartz controlled fixed frequency
Sensitivity 3µ for 20dB
Squelch Tone Key (Tone frequency 32.768 KHz) / External Control (-85 dBm / -100 dBm)
Audio Output 1, Unbalanced 0-500mV, 10kΩ Load / 2, XLR- Balanced 55mV 
Power Supply 12VDC/300mA with AC/DC Adaptor

 

Handheld Microphone (Tx) TMW8000T
Microphone Element Dynamic
Oscillation Mode Quartz controlled fixed frequency
Modulation FM (F3E)
Carrier Frequency UHF 780 - 960 MHz
Stability ± 0.005% / 25º C
Max. Deviation 40 KHz
Tone Frequency 32.768 KHz
Pre-emphasis 50µS
Output Power  10mW
Frequency Response 50Hz - 15 KHz
Battery 1 x 006P (9V Alkaline)
Current Drain < 35mA
Battery Life > 8 Hours 

 

Body Pack Transmitter (Tx) ..TMW 8000P
Modulation FM (F3E)
Oscillation Mode Quartz controlled fixed frequency
Carrier Frequency UHF 780 - 960 MHz
Output Power  10 mW
Current Drain < 35mA
Battery Life > 8 Hours 
Battery 1 x 006P (9V Alkaline)
Tone Frequency 32.768 KHz
Frequency Response 50Hz - 15 KHz
Stability ± 0.005% / 25º C
Max. Deviation ± 40 KHz

 

Model Dimension (cm) Weight (kg)
TMW 8000LTHS 39.2 x 26.7 x 6 0.345
TMW 8000M 39.2 x 26.7 x 6 0.345
TMW 8000LTHSGT 39.2 x 26.7 x 6 0.345

 

Sản phẩm liên quan
Model : R1 / T2
0 VNĐ
Model : TMW102DR - VHF
0 VNĐ
Model : TMW101R - VHF
0 VNĐ
Model : TMW 9162M-RX (UHF)
0 VNĐ
Model : TMW 9144R/T/P (UHF)
0 VNĐ
Model : TMW 9161M-RX (UHF)
0 VNĐ