Đẩy liền vang iMusic PRO DX-450A công suất 450W/900W

Liên hệ

  • Đẩy liền vang DX-450A, công suất 450W x 2CH
  • Khả năng chống hú tuyệt đối.
  • Công suất mạnh mẽ, độ méo nhỏ, tỷ lệ tín hiệu trên tạp âm cao, âm thanh hoàn hảo.